post

В месинджъра Viber най-после се появи възможност да се промени свързания с акаунта номер на телефона без загуба на данните. Смяната се осъществява само на основното устройство – смартфон или таблетът със SIM карта. 

Досега смяната на телефонния номер ставаше със загуба на акаунта и трябваше да се регистрира нов. С новата възможност се запазват съдържанието на чатовете, списъците с контакти и т.н. 

“Смяната на телефонния номер е проста – достатъчно е да се постави новата SIM карта в устройството. Приложението автоматично ще я идентифицира и ще предложи на потребителя да смени номера на телефона, както и да запази историята на преписките в облачно хранилище. Въвежда се новият номер и се потвърждава чрез код, получен с SMS”, – обясняват от компанията. 

Ако потребителят иска да промени не само телефонния номер, но и използваното устройство, преди това трябва да пренесе контактите от стария смартфон в новия. Това е възможно само ако платформата остава същата – данни от Android на iOS не могат да се пренасят. 

Потребителите, които използват Viber на няколко устройства – смартфон, компютър или таблет, преди смяната на номера трябва да се убедят, че приложението на допълнителните устройства е обновено до последната версия. В противен случай акаунтът ще бъде деактивиран на тях. 

One thought on “Във Viber вече може да се смени номерът без загуба на акаунта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *