post

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли искането за спиране действието на Наредба Н-18 (за касовите апарати), внесено от 43 организации и фирми на 17 юли тази година. Определението на съда ще бъде обжалвано в 7-дневен срок пред 5-членен състав на ВАС, информират от Българска стопанска камара (БСК).

Според тричленния състав няма основания за спиране на промените в наредбата, защото не може да се направи обоснован извод за значителни или трудно поправими имуществени вреди, а вредите, които бизнесът ще понесе, се приемат за “евентуални”.

От БСК обаче изразяват недоволството си, че Съдът не е взел предвид, че на 1 октомври 2019 г. белият бизнес в България ще бъде изправен пред избора:

да направи скъпи и сложни инвестиции и реорганизации на бизнеса си;

да емигрира в друга юрисдикция;

да преустанови дейността си или да не успее да направи изискваните инвестиции и реорганизации, и да понесе значителни имуществени санкции, респективно – да бъде предмет на принудителни мерки, напр., запечатване на търговски обект.

Според Камарата Съдът не e взел предвид и грубите нарушения на действащото българско и европейско законодателство, които прилагането на Наредба Н-18 ще допусне или ще изисква от адресатите й да правят, както и опасността от злоупотреба и изтичане на лични данни, търговска тайна и друга чувствителна информация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *