post

Нов Business Intelligence проект за анализ на продажбите стартира във FICOSOTA. Решението ще включва Sales out  на страни от Западна и Източна Европа, както и Sales in за пазарите в Америка и Канада. Проектът е продължение на цялостната интегрирана Business Intelligence система, внедрена и развивана от 2012 г. от консултантска компания Balkan Services. Той ще включва консолидирани данни от всички информационни системи на FICOSOTA в различните държави, сред които България, Румъния, Гърция, включително и cloud технология използвана в САЩ и Канада.

Внедрено до момента решение ежедневно се използва от стотици потребители в компанията. Благодарение на BI цялостно се анализират търговията, наличностите, плановете и таргетите на компанията за пазарите й в Европа, Азия, Африка и Австралия. Предоставена е и възможност за разпределяне на всички разходи до най-ниско ниво на детайлност – клиенти и артикул.

„Дългогодишните ни партньорски взаимоотношения с Balkan Services спомогнаха значително за качественото проследяване и анализиране на дейността на FICOSOTA. В съвместната ни работа изградихме отлични взаимоотношения и доверие помежду си. Благодарение на това успешно и с лекота разработваме и развиваме проектите, които допринасят за развитието на компанията ни.“, каза Стефан Кеменчеджиев, Manager Business Analysis във FICOSOTA.

„С FICOSOTA ни свързва дългогодишно сътрудничество още от лятото на 2011 г., от тогава е подписан и договор за поддръжка. Благодарение на добрите ни партньорски взаимоотношения непрекъснато развиваме проектите, които да отговарят на техния динамично развиващ се бизнес“, това сподели Димитър Проданов, Senior Business Intelligence Consultant, Balkan Services.

2 thoughts on “Българска компания ще консолидира продажби от 5 континента

  1. Pingback: Български месопреработвателен холдинг консолидира финансовите си отчети за минути чрез софтуерно решение | Pixelmedia.bg

  2. Pingback: Български месопреработвателен холдинг консолидира финансовите си отчети за минути чрез софтуерно решение – ProjectMedia.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *