post

България е класирана на 58 място от 115 държави в годишната класация за дигитализация на бизнеса на световният лидер в застраховането на търговски кредити – Euler Hermеs. Индексът EDI (Enabling Digitalization Index) оценява уловията за работа и развитие на дигиталните компании, както и възможностите за дигитализация на бизнеса в съответните страни.

 

За целта се използват 5 критерия с възможност за максимална оценка от 100 точки по всеки един от тях. Това са съответно – регулации, знание, свързаност, инфраструктура и мащаб.

 

В класацията за 2018 година България губи две позиции спрямо предходната година, когато е заемала 56 място. Страната ни постига средно 40 точки от петте показателя. В челната тройка на EDI класацията на Euler Hermes се нареждат САЩ, Германия и Холандия съответно с 87.0, 75.3 и 74.3 точки. По-напред от страната ни се класират държави от региона като Гърция, Турция, Румъния, Сърбия и Хърватска.

 

Важно е да се има предвид, че индексът EDI не мери самата дигитализация в съответната държава, а се фокусира конкретно върху условията за развитието на бизнеса с помощта на дигитализацията и съответно върху рисковете от евентуалоно забавяне. Този фактор е с все по-голяма тежест за икономиките по света през последните години. Той е пряко свързан с увеличаването на стойността на създавания продукт, навлизането на нови услуги, промяната на потребителското поведение (онлайн търговията), повишаването на производителността чрез автоматизация, както и социалните механизми (разрастването на социални мрежи). В резултат на това според експертите на Еuler Hermes към днешна дата дигитализацията стои зад създаването на около една трета от стойността в световната икономика.

 

Тенденциите са категорични като през 2017 година в САЩ се отчита 16% ръст на електронната търговия, като за същия период традиционната е нараснала с 4,4%. В Китай увеличеито за е-търговията е 32% в сравнеие с 10% за традиционната.

 

Повече за петте критерия на ЕDI

 

Регулации отчита законодателството и създаване на благоприятни условия за получаване на кредити, развитие на предприемачеството и защита на бизнеса в процеса на дигитализация в съответната държава.

 

Знаниеизмерва условията за развитие и споделяне на знание в областта на дигитализацията и създаването на специалисти и развитието на човешикия ресурс в тази посока.

 

Свързаностотчита наличието на достъпни и защитени мрежи, които да обезпечат дигитализацията на бизнеса. Използват се четири индикатора – дял от населението с достъп до Интернет, абонаменти за мобилни и фиксирани мрежи на 100 души, и броят защитени услуги на 100 души.

 

Инфраструктура измерва се степента на развитие на логистичните услуги в страната, които са ключово условие за дигиталния бизнес.

 

Мащабизмерва потребителската база за дигиталния бизнес като отчита броят на консуматори с Интернет и техния потенциал чрез БВП на глава от населението.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *