post

Най-голямата работодателска организация у нас – Българската стопанска камара (БСК) – поиска по-ефективен диалог с Националната агенция за приходите (НАП) във връзка с новата Нареда Н-18 на НАП, която вече предизвика смут сред редица браншове.

Наредбата, чието цяло име е Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влиза в сила в края на този месец. Все още не е ясно дали и за кои случаи действието й ще бъде отложено във времето.

Поднормативният акт засяга всички бизнес дейности с плащания в брой и вече беше разкритикуван от организации, представляващи ресторантьорския бранш, търговията на дребно, електронните магазини, софтуерните разработчици, предлагащи системи за управление на бизнеса и много други.

В писмо до министъра на финансите Владислав Горанов и изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова от 15 март ръководството на БСК изрази подкрепата си за прилагането на мерки, насочени към изсветляването на икономиката и гарантиране на лоялната конкуренция, но същевременно посочи, че “предвидените промени в Наредба Н-18 крият сериозна опасност от блокиране на дейността именно на коректните фирми”.

В тази връзка от браншовата организация настояват за “ефективен диалог между МФ/НАП и представителите на бизнеса, в който обективно да бъдат отчетени съществуващите препятствия пред нормалното функциониране на стопанските субекти и да бъдат предприети подходящите нормативни промени.”

От БСК изразиха съжаление, че на досегашните срещи се дискутират и разясняват основно технически въпроси, свързани с програмирането на софтуерите и съдържанието на фискалните бележки.

“От друга страна, дискусията по жизненоважни за бизнеса въпроси като промяна на статута на картовите разплащания; възможност за софтуерна фискализация; работа в „авариен“ режим на фискалните устройства; удължаване на срока, след който ФУ следва да блокират, при липса на връзка с НАП; стесняване на обхвата на СУПТО; гарантиране сигурността на предоставяната от бизнеса информацията; разпоредби, противоречащи на националното и европейското законодателство; въвеждане допълнителна административна тежест, свързана с предоставяне на информация и други, се отлага за неопределено време – след 30.09.2019 г., или изобщо не се предвижда да се състои” – притесняват се още от Стопанската камара, която представлява хиляди български компании.

“В случай, че готовността ни за партньорство не бъде отчетена, имаме готовност да потърсим съдействие от компетентните национални и европейски органи, вкл. от съда” – добавят още нейни представители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *