А1 постигна ресертификация по 4 ISO сертификата за още една година

post

Сертификационният одит препотвърди качеството на ICT услугите, информационната сигурност и защитата на данните в компанията   Успешно приключи одит процедурата, проведена от сертификационната организация Lloyd’s Register в А1. Тя още веднъж удостовери високото качество на услугите, предоставяни от компанията на индивидуалните и бизнес потребители. Становището на одитора категорично сочи, че А1 напълно отговаря на изискванията…