МЕУ и ИКТ съветът обсъдиха проектите за анализ на цифровата трансформация и траекториите за постигане на целите от „Цифровото десетилетие“

post

Очаква се в началото на 2024 г. да бъде създадена Стратегия за цифрова трансформация на Република България, която да включи в себе си сегашните Стратегия за електронно управление и Стратегия за киберсигурност. Това ще бъде естествен процес вследствие на стремежа на правителството за намаляване на броя стратегически документи, но за включването на по-ясни цели и…