BROTHER посочва четири причини управляемите услуги за печат да бъдат приоритет при хибридния начин на работа

post

С все по-широкото прилагане на хибридния модел на работа Brother дефинира предизвикателствата, пред които е изправено управлението на печата, когато се извършва на различни локации. Според японската компания програмата за управляеми услуги за печат (MPS) трябва да се счита за бизнес приоритет. MPS решенията пестят време, подобряват ефективността и производителността, и намаляват разходите. Освен това…