Нова система на Hyundai открива легнали полицаи

post

Управлението по патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) е издало на Hyundai патент за “оборудване и метод за навигационно управление” (Apparatus and method for navigation control). Зад това название се крие система за засичане на “легнали полицаи” – изкуствени неравности на пътя, които са предназначени за забавяне на транспортните средства. Тези елементи за принудително…