Условията за поверителност се отнасят за подлежащите на персонално идентифициране данни и описват възможностите, изборите и правата, които имате по отношение на личните данни, които съхраняваме. Такива данни са например адреси на електронна поща, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайта и които в комбинация биха могли да ви идентифицират и др.

При създаването на Условията за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния живот. Той представлява набор от принципи и правила за ЕС, гарантиращи правна сигурност за фирмите и еднаква степен на защита на данните за потребителите. Регламентът дава възможност за по-големи права за потребителите, някои от които са: правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др.

Настоящите Условия за поверителност влизат в сила от 25.05.2018 г. При необходимост ще се актуализират в сайта.

Администратор: Лъкито ООД, ЕИК 200971059, адрес: София 1421, ж.к. Лозенец, ул. Орфей, №7, ет.1, ап.2, тел. + 359 898 60 61 12.  Длъжностно лице по защита на данните: Александър Александров ; email: office@pixelmedia.bg.

Какви услуги предоставяме?

Предоставяме следните онлайн услуги /списъкът не е напълно изчерпателен/:

Чрез Pixelmedia.bg предлагаме медийно съдържание, отразяващо актуални събития в сферата на информационните технологии, телекомуникациите, потребителската електроника, ИТ бизнеса и начина, по който иновациите влияят на образованието, здравеопазването, държавното управление и други значими обществени сфери.

За да можем да предоставяме услуги с необходимото качество, разчитаме на генериране на приходи основно от онлайн реклама.

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите на сайта. Те не са предназначени за деца на възраст под 16 години.

Защо събираме и обработваме данни?

Данните, които събираме при регистрация, използваме за предоставяне на услугите в пълната им функционалност съобразно Общите условия и другите правила на сайта, в който сте се регистрирали. Регистрацията ви дава възможност за публикуване на публично видима информация и други опции.

Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни и избягване на злоумишлени действия, като да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, да се предпазим от хакерски атаки и за осъществяването на редица други процеси.

Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.

За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите – за реклама: Google, за статистика: Google Analytics. Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

Какви данни събираме за потребителите?

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме следната информация за всички потребители:

IP адрес (адрес по интернет протокол): IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Информация от инструменти за автоматично събиране на данни като:

  1. Проследяване на секции в сайта;
  2. Колко време отделяте в сайта;
  3. В коя страница или статия сте влизали;
  4. Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
  5. Анонимизирани отговори от гласуване в онлайн анкети;
  6. Демографски данни и др.

Какви данни ни предоставяте?

При регистрация в Pixelmedia.bg се предоставят данни за име и адрес на електронна поща.

Събираме личните ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, мейл и всички начини за общуване.

На кого споделяме вашите данни, събирани при нас?

Данните, които събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта и позволяват идентифициране, не се предоставят на други лица или фирми, освен при необходимост на наши подизпълнители, които са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност. Основанието за съществуване на договорни подизпълнители е поддържане и предоставяне на качествени услуги. Дори и в тези случаи те работят под наш контрол. В някои случаи може да работим с наши партньори за предоставяне на обща услуга.

Можем да предоставим съхранявана при нас информация по причини от правен характер, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването ѝ е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правният интерес на Лъкито ООД или на други потребители при наличие на правен спор.

Предоставяме ли възможност за събиране на данни от трети страни?

Действията ви на страниците, поддържани от нас, могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване основно на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори спазват сходни условия за поверителност, базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти и др.

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни и постоянни.

За какво използваме бисквитки?

Използваме „бисквитки“ за следните категории на употреба:

Конфигуриране на услугите: Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта.

Сигурност: Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

Процеси: Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайта и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайта. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Реклама: Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами като тези на Google. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, подобряване на отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребителите вече са виждали.

Състояние на сесията: „Бисквитките“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайта. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Статистика и анализ: Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме например Google Analytics.

Как да изтриете или забраните “бисквитките”?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, може да разгледате настройките на браузъра си. Чрез тези настройки може да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви съдържа подробна информация за процеса на отказ от бисквитки.

Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът ви до някои функции и части от съдържание в сайта.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви /персонализирана реклама/, разгледайте www.youronlinechoices.eu/bg.

Какво е пикселен идентификатор?

Пикселният идентификатор представлява прозрачно графично изображение, което се поставя на уебсайт или в основния текст на имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ви с цел проследяване на дейността на уебсайтове или на това кога се отварят имейли и често се използва в комбинация с „бисквитки“.

Кога използваме пикселен идентификатор?

Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват пикселни идентификатори обикновено в комбинация с бисквитки, за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта ни, да измерваме ефективността и да предлагаме подходящо съдържание и реклами.

Как защитаваме вашите данни?

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира, е ограничен до служители, които работят под контрола на Лъкито ООД и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти. Когато се ползват подизпълнители, те и служителите им са обвързани със строги задължения за спазване на поверителността и работят също под контрола на Лъкито ООД.

Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.

Независимо от това следва да е ясно, че каквито и разумни мерки да се вземат, те не винаги са достатъчни да предотвратят сривове и злоумишлени атаки.

Възможно ли е прехвърляне на данни в други държави?

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield).

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните потребители се съхраняват данните, произтичащи от ползване на предоставените услуги, считано от регистрацията до изтичане на необходимите срокове, за да можем да защитим дружеството и другите наши потребители при законни претенции и отговорим на законно обосновани и легитимни запитвания от компетентни органи съобразно приложимото право.

За всички потребители се съхраняват данни и активности за срока, необходим за гарантиране на функционалностите и сигурността на предоставяните услуги.

Какви права имате по отношение на данните, обработвани от нас?

Достъп до собствените си лични данни: Такъв достъп се задължаваме да окажем при поискване от регистрирани потребители и за данните, които пазим за тях. Възможно е след връзка с нас да е необходимо изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на вас.

Коригиране, ако данните са неточни: Редът за коригиране на данните, попълвани при регистрация, е описан в сайта. Ако наличните опции не са достатъчни за коригиране, можете да се свържете с нас, за да ви помогнем.

Изтриване на личните данни – право „да бъдеш забравен“: Това право се реализира при следните случаи:

– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани – например изтича необходимият срок за пазене на IP адреси и те автоматично се заличават.

– Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването. Тогава се скриват всички данни, свързани с вас, като след изтичане на сроковете за съхранение се заличават напълно от системите ни. Единственото, което остава, са публичните постове и коментари, които обаче са достъпни само анонимизирани по подходящ начин, така че да нямат връзка с идентификация на заличения профил. Такива могат да бъдат изтривани и редактирани съобразно условията за модериране в съответния уебсайт. След заличаване на профила запазваме само необходимата информация, за да докажем, че искането е изпълнено.

– Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

– Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни: При определени обстоятелства, например ако се съмнявате в точността на личните ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни, докато не бъде намерено решение.

Преносимост на личните данни между отделните администратори: Вие имате право да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Възражение спрямо обработването на лични данни: Ако възразите пред нас срещу обработването на личните ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни. Единственото основание, въз основа на което можем да продължим, е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването се прекратява незабавно.

Имате право да не бъдете субект на решение, базирано единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен: Ако предлагаме услуга, която считаме, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.

Право на защита по съдебен или административен ред, ако правата ви са били нарушени: Ако считате, че правото ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен национален съд.