post

Изграждането на видеонаблюдение по софийските улици, паркове и градски части ще повиши сигурността на гражданите в столицата. В това е категоричен председателят на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) Орлин Алексиев.

Специализираният общински приватизационен фонд е агенция, която е създадена през 1994-а година и има за цел да подпомага Столична община в изпълнение на стратегии за развитие, като разпределя средствата, получени от продажбата на общинско имущество. Фондът се управлява от Съвет за управление, чийто председател е Орлин Алексиев – общински съветник, председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет и член на Постоянната комисия по икономика и собственост.

За периода от 2015г. до 2018г. СОПФ е финансирал над 170 проекта на Столична община на стойност 94 628 614 лева. Средствата се отпускат по преценка и с решение на Столичен общински съвет, като реализираните с тях проекти са във всички райони на столицата.

За сигурност и развитие на системата за видеонаблюдение в същия период, са отпуснати 5 076 572 лева. В стратегията за доизграждане и поддържане на съществуващата структура за сигурност на общината влизат територията на СО, която е съставена от 4 града – София, Нови Искър, Банкя и Бухово, и 34 села. Целта е Столична община да се изгради като сигурна и спокойна територия за живот на гражданите, както и да има устойчива и защитена среда за спокойна работа на централните държавни органи и важни за страната институции, ситуирани в София, поясни Орлин Алексиев.

Системата стартира през 2007г. и включа видеонаблюдение на над 220 училища и детски заведения и над 130 публични площи общинска собственост, включително пешеходни зони, подлези, градски градини, паркове, гробищни паркове, паметници, уязвими точки от инфраструктурата на Столична община, входно-изходни точки на столицата и др. Изградени са и 4 локални центъра за видеонаблюдение. За осигуряване на нормалното функциониране на системата се води дежурство 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в Оперативния дежурен център и видеонаблюдение (ОДЦВ) на Столична община.

С цел да се подобри и повиши надеждността на охраната на децата в учебните и детските заведения, информацията, получена от сигнално-охранителните системи се получава и в ОДЦВ, като с приоритет са проблемните обекти и съоръжения. Изградена е отделна оптична линия за пренос на информация между ОДЦВ на Столична община и Оперативния център за видеонаблюдение на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), като двете системи са напълно съвместими и са в непрекъсната денонощна свързаност.

Според председателя на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд Орлин Алексиев, постоянното развитие и усъвършенстване на системата за видеонаблюдение, осигурява по-сигурна, надеждна и безопасна среда за гражданите.

Средства в размер на 5,6% от общия бюджет на СОПФ, са отделени за финансирането на проекти, с които се обезпечава сигурността в града, чрез развитието на система за видеонаблюдение. От тях 2,5 млн. лева са усвоени за изграждане на система за видеонаблюдение в общинските детски градини и училища. Над 2,1 млн. лева са изразходвани за организиране на видеонаблюдението на публични площи.

Орлин Алексиев допълни, че през настоящата 2019 г. със средства от СОПФ ще се финансира разширение на видеосистемата за наблюдение, включваща кварталите „Д. Миленков” – р. Искър, ж.к. Красна Поляна, кв. Орландовци и кв. Абдовица, като за целта са гарантирани 169 000 лева.

2 thoughts on “Председателят на СУСОПФ Орлин Алексиев: Видеонаблюдението ще повиши сигурността в града

  1. Pingback: Силата на духа – Орлин Алексиев, участието в управлението на София и рали Дакар - Лична страница на Мартин Валериев Лична страница на Марти

  2. Pingback: Сигурност в София и финансиране от СОПФ - Любовта, света и ниеЛюбовта, света и ние

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *