post

ZTE Corporation обяви старта на най-новото си облачно решение, наречено Cloud Works. Решението се основава на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и цели да помогне на операторите да реализират бърза иновационна трансформация.

ZTE Cloud Works оказва подкрепа на операторите в изграждането на единна платформа за внедряването и експлоатацията на ИКТ приложения. Решението поддържа мрежа за оборудване, базирана в облака. Всичко това позволява значителното скъсяване на времето за пускане на пазара и изграждането на отворена екосистема за разработка.

Мрежите ZTE Cloud са разположени в над 12 търговски офиси в целия свят и имат водеща роля в световната облачна мрежа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *