post

VIVACOM утвърждава водещата си позиция на българския телеком пазар, като отбелязва най-големи общи приходи в размер на 662 милиона лева. Компанията отчита по-високи приходи както от мобилни, така и от фиксирани услуги в сравнение със същия период на миналата 2016 година.

 

Компанията отбелязва последователен ръст при клиентите на мобилни услуги, приключвайки третото тримесечие на 2017 година с 3 милиона и 186 хиляди абонати на мобилната мрежа, което е близо 30 хиляди повече в сравнение със същия отчетен период на 2016 година. 87% от всички мобилни абонати предпочитат абонаментни планове на срочен договор. Запазва се тенденцията за увеличаване на дела на приходи от трафик на данни – ако преди една година той е бил 32%, то към края на третото тримесечие на 2017 делът на приходите от данни в приходите от мобилни услуги е 35%.

VIVACOM е традиционен лидер в доставката на фиксирани услуги, като запазва първото място в предлагането на интернет с 464 хиляди абонати и 26% пазарен дял в този сегмент в края на отчетния период. Над половината от абонатите използват високоскоростен достъп чрез оптичната мрежа на телекома, която вече покрива 1 милион и 100 хиляди домакинства в цялата страна.

 

VIVACOM е най-предпочитаният IPTV оператор и през третото тримесечие на 2017 г. 45% от общо 434 хиляди клиенти на платена телевизия от VIVACOM използват най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV). Това представлява ръст от 4 процентни пункта спрямо същия период на предходната година.

 

В края на третото тримесечие на 2017 г. VIVACOM постига 94% покритие на населението в страната с 4G мрежата на телекома, която е доказано най-бързата мобилна мрежа в България според резултатите от спийдтест на Ookla за 2017 година*.  Благодарение на VIVACOM, достъп до високоскоростен мобилен интернет вече имат 992 населени места в страната. Инвестициите, направени за периода януари – септември 2017 г. са 126 милиона лева, като 75% от тях са вложени в мрежата на телекома.

 

VIVACOM ще продължи да инвестира в развитието на технологичната си инфраструктура и планира до края на 2017 г. да постигне 99% покритието на 4G мрежата си по население и 83% от територията на страната.

 

Финансови резултати на VIVACOM за периода януари – септември 2017 г.:

 

  За деветте месеца, приключващи на                    30 септември Изменение
(в хиляди , освен процентите) 2017 2016 (сума) (%)
Общо приходи 662 047 650 427 11 620 1.8
Фиксирани линии 261 893 249 763 12 130 4.9
Мобилни линии 385 114 375 593 9 521 2.5
НУРТС 31 993 33 233 (1 240) (3.7)
Елиминации (16 952) (8 161) (8 791) 107.7
Коригирана EBITDA 246 831 240 358 6 473 2.7
Виваком 232 688 229 013 3 674 1.6
НУРТС 14 525 11 722 2 803 23.9
Елиминации (382) (377) (5) 1.4
% Коригирана EBITDA, маржин 37.3 37.0 0.3 0.9
Мобилни абонати в края на периода 3 168 3 139 29 0.9
% абонати на срочни договори в края на периода 87.2 85.2 2.0 2.3
Абонати на фиксирана телефония в края на периода 837 957 (120) (12.5)
Абонати на фиксиран интернет в края на периода 464 422 42 10.0
% FTTx в края на периода 53.5 49.4 4.1 8.3
Покрити домакинства с високоскоростна оптична връзка в края на периода 1 100 1 074 26 2.4
Абонати на платена телевизия в края на периода 434 404 30 7.4
% IPTV в края на периода 44.6 41.2 3 8.3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *