post

VIVACOM запазва лидерска позиция на българския телеком пазар, отчитайки най-големи общи приходи за Q1 2018 – 223 млн. лв. Компанията отбелязва 5.6% ръст спрямо Q1 2017 г.

Въпреки силно конкурентната среда, VIVACOM реализира стабилен ръст и в коригираната EBITDA от 11.6% до 86 млн. лв. Компанията последователно увеличава приходите от мобилни услуги и в края на март 2018 г. постига близо 30% пазарен дял с общ брой клиенти на мобилни услуги над 3 048 000. От тях 89% са на абонаментен договор.

Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги продължава да се увеличава, като
през първото тримесечие на 2018 година достига 41% спрямо 34% за същия период на 2017 г.

Принос за положителната тенденция има разширяването на покритието на 4G мрежата на телекома до 99% от
населението, измерено от GWS. VIVACOM е оператор номер 1 в предоставянето на най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV). 47% от общо 451 000 клиенти с абонамент за платена телевизия към края на първо тримесечие на 2018 г. са избрали интерактивната телевизия, което представлява ръст от 4 процентни пункта спрямо същия период на предходната година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *