post

Uber подписа втори договор с НАСА за разработване на модели за симулация на услугата за градска въздушна мобилност. Според договора Uber е заинтересован да работи в близко сътрудничество с държавните регулаторни органи с цел развитие на своя амбициозен проект за летящи таксита, съобщава The Verge.

Според условията на договора Uber ще предоставя на НАСА подробности и данни за своята планирана услуга „летящи таксита“, които агенцията ще използва, за да симулира полети над летище Далас/Форт Уърт. Тези данни ще разглеждат сценарии, включващи въздушен трафик, преотвратяване на сблъсъци и управление на въздушното пространство. Това е първата договореност на НАСА, свързана с градската въздушна мобилност, с фокус върху моделирането и симулациите.

Първият договор на Uber с НАСА, който беше сключен през ноември миналата година, представляваше само общо съгласие за намерение за сътрудничество, уточнява The Verge. Сегашното споразумение е доста по-конкретно. НАСА ще използва данните на Uber, за да симулира прелитането на малки самолети над Далас/Форт Уърт по време на пиков въздушен трафик. Въздушното пространство над града е изключително натоварено, така че симулациите ще бъдат ключови за Uber, помагайки на компанията да определи в какви времеви интервали да предлага услугата, така че да се впише сред стотиците прелитащи над Далас самолети всеки ден.

Лос Анджелис и Далас са първите два града, дали съгласието си за извършване на ранни тестове за услугата въздушно такси на Uber.

Uber подписа също така споразумение с Щатската армия за разработка и тест на самолет „летящо такси“ за нуждите на услугата за мобилност на компанията. Разработката и финансирането ще бъдат поделени между изследователската лаборатория на армията и компанията. Очаква се общо разходите по разработката да достигнат 1 милион щатски долара, като те ще бъдат разделени по равно между двете договорни страни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *