Технологичната група The Panoply придобива Questers

post

Куестърс, водещият британско-български холдинг за дистрибутирана разработка на софтуер съобщи, че е изцяло придобит от креативно-технологичната група Пáнопли /The Panoply/. Куестърс оперира развойни центрове в София и други локации в региона на Източна Европа и си партнира стратегически със световни компании като Ocado Technology, Funding Circle, Accenture Strategy, Deutsche Borse и други за увеличаване на…