ДАСКАЛme и Решение 2.0 ще работят за решаване на проблема с ниското ниво на  функционална грамотност

post

  Инициативата на Телелинк и The Edge: R&BD Telelink Learning Camp събра 30 ученици и студенти, които участваха в двудневен иновационен лагер   Въвеждане на теоретико-практически модел на обучение с фокус върху приемствеността (проектът „ДАСКАЛme“ на отбор „София – Пловдив“) и мобилни платформи за обучение, които „стъпват“ върху вече съществуващи технологии (проектът „Решение 2.0“ на…

Младежи ще търсят решение на проблема с функционалната неграмотност в Telelink Learning Camp

post

На 24-25 ноември 2018 г. ще се проведе иновационен лагер за ученици и студенти – Telelink Learning Camp. Форматът на събитието е по модела „Innovation Camp“ на JA Европа, с фокус върху функционалната неграмотност* – проблем, засягащ много млади хора в училищна възраст у нас – това е неумението на учениците да намират, осмислят, преобразуват,…