Dell представи нова версия на SharePlex

post

Dell обяви най-новата версия на SharePlex за репликация на бази данни и решение за интегриране на данни в почти реално време. Тя дава възможност на потребителите да репликират Oracle данни директно на SAP HANA, Teradata или EnterpriseDB Postgres. Придържайки се към фокуса на портфолиото на Dell за решения за управление на системи и информация, новата…