Софтуер на Xerox изчислява ефекта на кампании с директен маркетинг

post

Доставчиците на печатни услуги и маркетинг експертите осъзнават силата на въздействие на персонализираните маркетинг кампании, но изчислението на очакваната възвръщаемост на инвестицията може да се окаже трудно. Нов софтуер на корпорация Xerox улеснява измерването на ефективността на транспромоционални кампании и кампании с директна поща още преди отпечатването на материалите. ProfitQuick Direct Marketing ROI Planner, една…