Peeple: Wi-Fi-видеокамера за шпионката на вратата

post

На Kickstarter успешно е финансиран проектът Peeple. Това е безжична камера, която според замисъла на разработчиците, представлява усъвършенстван аналог на шпионката на входната врата. Основата на Peeple се монтира директно върху съществуващата шпионка, а самото устройство се закрепва за нея без крепежни елементи. Това позволява камерата да се сваля, например, ако искате да погледнете в…