Конференция представя най-добрите решения за бизнеса и приложенията на BI системите

post

Системите за бизнес анализ навлизат трайно в управлението на бизнес процесите, тъй като повишават ефективността при използването на информационните ресурси. BI технологиите акцентират върху лесния достъп до аналитична информация по всяко време и навсякъде. Те допринасят за конкурентоспособността и дават принос към преодоляване на проблемните бизнес процеси във фирмата и могат да отговарят на бизнес…

Българска компания ще консолидира продажби от 5 континента

post

Нов Business Intelligence проект за анализ на продажбите стартира във FICOSOTA. Решението ще включва Sales out  на страни от Западна и Източна Европа, както и Sales in за пазарите в Америка и Канада. Проектът е продължение на цялостната интегрирана Business Intelligence система, внедрена и развивана от 2012 г. от консултантска компания Balkan Services. Той ще…