Създадоха Федерация на ИКТ клъстерите за цифрово бъдеще на България

post

Секторът на информационните и комуникационни технологии и бизнес в България се развива с изключително бързи темпове, но страда от липса на единна политика за институционална подкрепа, от трудности пред финансирането и развитието на клъстерния подход в ИКТ бизнеса, както и от непълното разбиране на ролята на дигиталните технологии при навлизането на концепцията Индустрия 4.0. Със…