Федералният резерв на САЩ се готви за срив на криптопазара

post

Световната криза научи лидерите на финансовата система да планират „известните неизвестни“. Може да се наложи банковите стрес тестове да се усъвършенстват и за в бъдеще. Сривът на големите финансови институции през 2008 г. изненада много хора. Това беше невероятен неуспех на анализа на управлението на риска и на сложните финансови продукти, които преди това бяха…