Теленор България запазва тенденцията за ръст на приходите, печалбата и средния приход от потребител и през третото тримесечие на 2018 г.

post

През третото тримесечие на годината Теленор България запази тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдава от началото на 2018 г. Общите приходи за третото тримесечие достигнаха 187 милиона лева, найвече заради ръста в средния приход на потребител (ARPU), който достигна 15,30 лв. за тримесечието. В допълнение,…

Теленор се фокусира върху развитието на дигитални услуги

post

Дигиталните услуги ще бъдат съществена част от стратегията на Теленор Груп и Теленор България и компанията ще се фокусира все повече върху развиването и предлагането на такива услуги, мобилни приложения и решения, заяви главният изпълнителен директор на Теленор България Стайн-Ерик Велан по време на събитието Telenor #DigitalDay. Решението за това се базира на ръста в…