1300 аптеки все още не са свързани към системата за верификация

post

65% или 2300 от общия брой на аптеките, които трябва да се свържат със системата към системата за верификация вече са свързани. Чрез нея се извършва цялостна проверка на всички лекарствени продукти с нанесен индивидуален идентификационен код, като по този начин се удостоверява автентичността на лекарствата. Системата беше въведена с Директива 2011/62/ЕС и делегиран Регламент…