Възобновено е подаването на данни от Търговския регистър

post

От 17 август 2018 г., петък, в изпълнение на поетия ангажимент от Агенция по вписванията, е възобновено подаването на данни от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към средата за междурегистров обмен (RegiX), поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“. Това улеснява значително сделките по закупуване и прехвърляне на собственост, включително и на МПС, за които нотариуси…

И сайтът на правосъдното министерство се срина

post

Докато спрелият Търговски регистър е една от най-актуалните теми в общественото пространство през изминалата седмица, сайтът на Министерството на правосъдието също се срина. При опит да се влезе в http://www.justice.government.bg, се показва съобщение, че сайтът не е достъпен. Любопитно е, че Министерството на правосъдието, оглавявано от Цецка Цачева, отговаря за Агенцията по вписванията. Тя, от своя страна,…

Публикуваха проекта за електронните свидетелства за съдимост

post

Проектът за реда и начина за предоставяне на електронни свидетелства за съдимост по служебен път между Министерството на правосъдието и администрации на органите на изпълнителната власт беше публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.  С него се променят текстове в 68 нормативни акта, като отпада изискването неосъжданите граждани да предоставят на администрацията свидетелства за съдимост. Законодателните…