Тол системата ще ни струва 200 млн. лева

post

Около 200 млн. лв. ще излезе изцяло разходът за изработването на тол системата. Това каза по БНР Петър Мутафчиев – председател на Балканския форум за транспорт и инфраструктура. “Докато няма ясни параметри от самото правителство – какъв ще бъде обхватът на тол системата в България, колко километра пътища ще бъдат там, докато не се направи…

Проверяваме по електронен път движението на документи в кадастъра

post

Статусът на заявлението за издаване на документи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и това готови ли са могат да бъдат проследявани на страницата на Агенцията, без да се налага гражданите да ходят на място в офисите на службата. Такава възможност дава кадастрално-административната информационна система “КАИС” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с…

MT ще обяви процедурата за Единна система за туристическа информация

post

Предстои да обявим процедурата за Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). Вече имаме одобрение на техническото задание от Държавна агенция „Електронно управление“,  съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя припомни, че търгът за ЕСТИ беше обявен миналата година, но бе прекратен през 2017 г. заради обжалвания. Междувременно бе създадена   агенцията, което наложи съгласуване на документацията…

Агенция по кадастър с нови е -услуги за граждани и бизнес

post

Агенция по геодезия, картография и кадастър предоставя на гражданите нови електронни услуги чрез иновативния единен геопортал – Кадастрално-административна информационна система. Модерното технологично решение е внедрено от водещата българска геоинформационна компания Мапекс в рамките на мащабен проект по интеграция на регистрите на Агенцията. Гражданите вече могат да подават много по-бързо и сигурно заявления за справки свързани…

НАП въведе нова информационна система

post

От Националната агенция за приходите (НАП) съобщиха, че е въведена нова информационна система, която позволява на държавните и общински структури да проверят например дали фирма – изпълнител на обществена поръчка има задължения към НАП или Агенция “Митници”. В случаите, когато се установят такива, се налага обезпечителна мярка. Плащанията от държавата ще стават само след проверка…

Хотелиери ще водят регистър за туристите чрез централизирана система

post

Хотелиери на места за настаняване от клас “А” ще водят регистър за туристите чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма. Това реши парламентът като прие единодушно промените в Закона за туризма на първо четене. Централизираната система ще е достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп или чрез избрана от хотелиера…

Всеки ученик ще има лично образователно дело в национална електронна система

post

В новия Държавен образователен стандарт за информацията и документите ще бъде създадена възможност в електронна лична образователна партида, наричано още лично образователно дело на всяко дете/ученик да се отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение, за подкрепата за личностното му развитие, за постиженията му, наложени и отменени наказания, за издадените на лицето…

Системата на пощите се срина

post

В последния ден за подаване на данъчни декларации – 3 май – хиляди граждани бяха неприятно изненадани, че не могат да направят това в клоновете на Български пощи, съобщава Offnews.bg. Служителите на държавното дружество са връщали днес всички клиенти с обяснението, че има срив в софтуерната система. Припомняме, че освен в териториалните подразделени на НАП,…

Информационна система разяснява процедурите за разрешения за търсене, проучване и концесии за добив на подземни богатства

post

Информационна система, предоставяща информация на кандидати – физически или юридически лица или техни обединения по отношение на процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства е изградена по проект “Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или…

Агенция по вписванията търси администратор за поддръжка на информационните й системи

post

Агенция по вписванията обяви обществена поръчка за „Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията” при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Поддръжка на информационната система на Търговския регистър“ Обособена позиция 2: „Поддръжката на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, подсистема Имотен регистър и приложението за отдалечен достъп – One Stop Shop…