Виосокотехнологична компания инвестира 1,2 млн. лв у нас в център за изследователска и развойна дейност

post

Технологичната компания „Акронис България“ ЕООД получи сертификат за инвестиция клас „А“. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, за периода на инвестицията, възлиза на 1 204 000,00 лв. и ще се финансира изцяло със собствени средства. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат наети…