Робот оптимизира оперативните дейности в УНИКА България

post

  Застрахователната компания смело върви към дигитализация и автоматизация на административните процеси   В УНИКА България заработи първият за компанията робот. УниБот е специализиран софтуер, който извършва последователност от действия при въвеждане на стойности в различни корпоративни програми. Той е изцяло разработка на УНИКА Груп, а България е третата страна след Хърватска и Унгария, в…

SDI отново оглавява класацията на застрахователните брокери в България 

post

  Ежегодната статистика на Комисията за финансов надзор отново е оглавена от застрахователния брокер SDI. Компанията заема първо място сред 369 застрахователни брокера извършващи активна дейност от 408, регистрирани към края на 2017 г. Традиционно най-голяма част от приходите на компанията се пада на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, където увеличението е със 17,2% до 69,3 млн. лв. в сравнение с данните от 2016 г. Основната причина за това е ръстът в броя застраховани автомобили. При останалите застраховки на превозни средства (Автокаско) също се запазва високият обем от реализирани приходи, (13,4 млн. лв.). С 28,2% (до 1,26 млн. лв.) расте делът на “Помощ при пътуване”, която осигурява надеждна застрахователна защита в страната и чужбина при широк кръг от рискови ситуации. При останалите застрахователни продукти заслужава да се отбележи ръстът в застраховките срещу пожар и други природни бедствия, приходите от които се увеличават с 65,3% на годишна база до над 2,3 млн. лв. Основен дял в тези приходи имат застраховките за дома. “Изпратихме една много добра 2017 година и вече уверено гледаме напред. Резултатите за пореден път доказват, че застрахователният брокер е важен консултант при вземането на решение от потребителите. Нашият бизнес модел, ориентиран изцяло към създаване на удобства за клиента, помага на всеки да избере най-добрия за него продукт по възможно най-удобния начин. Амбицията ни за 2018 г. е не просто да продължим възходящото развитие на компанията, но и да развиваме нови продукти и дейности, които ще добавят стойност за цялото общество”, коментира резултатите от отчета на КФН Лазар Георгиев, Прокурист на SDI.

Застрахователна компания анализира личностните качества на шофьорите чрез социалните мрежи

post

Една от големите застрахователни компании във Великобритания – Admiral Insurance, разработи алгоритъм за анализ на личностните качества на собствениците на автомобили чрез поведението им в социалните мрежи. Алгоритъмът на Admiral Insurance анализира акаунтите във Facebook, за да определи доколко определен клиент е склонен към безопасно управление на автомобила. Методът е основан, в частност, на предположението,…

Кофас пуска онлайн приложение в помощ на застрахователните компании

post

Кофас разширява стратегията си за иновации и пуска Policy Master – онлайн приложение, което съдейства на застрахованите компании да управляват по-ефективно полиците си. Това също така ще намали административната работа на екипите на Кофас, а в допълнение ще има и известяване за клиентите. Приложението е безплатно и напълно съвместимо с CofaNet Essentials и цели да…

Ново мобилно приложение на UNIQA улеснява потребителите на застрахователни услуги

post

Застрахователната компания УНИКА представи на пресконференция преди броени минути своето мобилно приложение UNIQA 4U. То е създадено във версии за мобилните операционни системи iOS и Android и е безплатно за използване от всички, независимо дали са клиенти на УНИКА. Приложението е доста интуитивно и лесно за използване. То дава разнообразна актуална информация, която ще е…