Публикуваха проекта за електронните свидетелства за съдимост

post

Проектът за реда и начина за предоставяне на електронни свидетелства за съдимост по служебен път между Министерството на правосъдието и администрации на органите на изпълнителната власт беше публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.  С него се променят текстове в 68 нормативни акта, като отпада изискването неосъжданите граждани да предоставят на администрацията свидетелства за съдимост. Законодателните…