Процедури за над 400 млн. лв ще бъдат обявени по ОПИК през 2018 г.

post

Съгласно индикативната годишна по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” през 2018 г. ще бъдат обявени процедури за над 400 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на публично събитие за представяне на напредъка в работата по програмата. „Към днешна дата по ОПИК са изплатени над половин милиард лева или над 20%…

Стартиращи компании ще получат финансиране от 67 млн. лева

post

До края на тази година ще стартира процедура за набиране на проектни предложения “Насърчаване на предприемачеството”, която е насочена към стартиращи предприятия, съобщават от Министерството на икономиката. Общият бюджет по нея е 67 млн. лв., като размерът на финансирането ще бъде до 391 хил. лева. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на…

Одобрено е финансиране за 12 млн. лева за въвеждането на е-система в здравеопазването

post

В средата на годината електронното здравеопазване ще заработи пилотно в няколко болници в страната като финансирането за първата и втората фаза на този процес – 12 млн. лв., е осигурено от програмата на Европейския съюз “Добро управление”. На практика с това ще отпадне необходимостта от досегашните сини здравни книжки – цялата информация за болния, за…

Проект насърчава иновационната активност на младите хора

post

През март 2017г. се очаква да бъде открита процедура по проект “Техностарт 3” – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”. Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година) да реализират тези идеи и да се популяризират успехите…

Модерна система ще следи река Искър и притоците й

post

Модерна система ще следи река Искър и притоците й, както и големите язовири в нейното поречие в реално време и ще предупреждава населението при опасност от наводнения. Проектът е в размер на 7 млн. лева и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Бенефициент е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, съобщиха от…

Програмата “Румъния Стартъп Плюс” приема проекти

post

Стартира кандидатстването по програмата “Румъния Стартъп Плюс” на стойност 105 милиона евро в рамките на Оперативна програма “Човешки капитал” 2014 – 2020 с основни цели стимулиране на предприемачеството и създаване на работни места. Механизмът за финансиране е следният – при подписване на договор с администраторите на схемата бъдещите предприемачи получават финансиране на стойност максимум 24…

Механизмът за свързване на Европа предоставя 10.5 млн. евро в сектор „Телекомуникации“

post

Механизмът за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“ предоставя над 10 млн. евро за четири конкурса. Краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 септември 2016 г. Два милиона евро ще бъдат отпуснати за дейности по Европейския портал за електронно правосъдие. Чрез Механизма за свързване на Европа ще бъдат финансирани 75 % от разходите…

Качеството на човешкия капитал и инвестициите са предизвикателство за страните от ЦИЕ

post

“Ако преди двадесетина години, когато още работех в София, някой ми беше казал, че ще влезем в ЕС и че България и другите страни от ЦИЕ ще бъдат двигател на растежа и остров на стабилността за инвестициите в развиращите се пазари, щях да го пратя на психиатър. Днес от задния двор на Европа, ЦИЕ е…

Създават Национална система за управление на водите в реално време

post

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) – р. Искър“ за представяне на проектно предложение. Целта на процедурата е да се осигури функционирането на национална интегрирана, междуведомствена система за оптимизиране оперативното наблюдение…

МТИТС финализира проект за изграждане на нови централни системи на е – правителство

post

До края на годината Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще приключи голям проект за надграждане на системите за електронното управление. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на заключителното събитие по проекта. „С този проект се допълват основните системи на електронното управление, предвидени в заложения концептуален модел…