Глобалното затопляне застрашава световната мрежа

post

Глобалното затопляне и последвалото нарастване на морското равнище заплашва да унищожи 20% от американската интернет инфраструктура намираща се на морското дъно до 2033 година. Проблемите, породени от човешкото въздействие спрямо климата, вече оказват влияние в различни природни катаклизми като постоянните наводнения, честите горски пожари и стигнем до унищожените коралови рифове. Но прогнозите са още по-мрачни,…

Продължителността на денонощията на Земята се увеличава

post

Група геофизици са стигали до извода, че глобалното затопляне и топенето на ледниците ще доведат до забавяне на скоростта на въртене на Земята. На свой ред топенето на ледовете ще стане причина за преразпределение на водата по повърхността на планетата, което ще усили негативния ефект. Съгласно изчисленията, през 20 век скоростта на въртене на Земята…

Ледниците в Антарктида май не се топят

post

През последните десетилетия хората на Земята свикнаха с мисълта за глобалното затопляне, което може да предизвика всемирен потоп. Но изследователи от NASA са стигнали до извода, че масата на антарктическия лед нараства, а не намалява. За целта учените са калибрирали модела за промяна на масата на ледената шапка, която представлява уплътнен през хилядолетията сняг. Те…