Удостоверения по БУЛСТАТ ще се издават и по електронен път

post

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в регистъра, въз основа на електронно заявяване, както и за предаването му на заявителя по електронен път. Това ще улесни…

Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен

post

Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Измененията влизат в сила от 1 май 2016 г. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, ще се води дело в електронна форма, в което ще се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, информира…

БУЛСТАТ става изцяло електронен

post

От догодина регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Директорът на Агенцията по вписванията Елена Маркова съобщи, че за първи път се въвеждат цялостна електронизация на процеса по регистрация. Така всички, които подлежат на регистрация, могат да подадат документите си от компютър, като удостоверят самоличността си с електронен подпис. Справките в регистъра също ще се правят изцяло…