В София Тех парк отвори врати лабораторно звено за интелигентни комуникационни инфраструктури

post

Нова лаборатория ще превърне София Тех Парк в регионален център за иновации в жп транспорта. Лабораторията по интелигентни комуникационни инфраструктури ще извършва научно-изследователска и развойна дейност в областта на съвременните телекомуникационни технологии, тяхното развитие и приложение в различни области. Основен фокус ще бъдат изследвания, разработки, тестване и валидиране на устройства за Европейската система за управление…