Експерти по интелектуална собственост ще обсъждат авторското право на ЕС в Червената къща

post

Къде и как да търсим защита при нарушение на авторските ни права в рамките на Европейския съюз? Можем ли да търсим национална защита, когато нарушението е извън страната ни? Отговори на тези въпроси ще даде Емил A. Георгиев адвокат и представител по индустриална собственост по време на предстоящата дискусия “Авторското право в Европейския съюз. Трансгранични…