post

Swatch спечели правната битка с Apple за слогана “Tick Different”, използван от швейцарската компания за популяризиране на часовника й с NFC. Според Apple, Swatch несправедливо прави аналогия с фразата “Think Different”, която е една от най-популярните в историята на гиганта от Купертино.

Швейцарският съд обаче е отхвърлил възраженията на Apple с довода, че компанията не е достатъчно популярна в страната, за да оправдае това нейната версия. В решението си съдът посочва още, че гигантът не е представил документи, които да подкрепят тезата му достатъчно аргументирано. Решението изглежда изненадващо, като се има предвид, че слогънът Think Different е използван в рекламите на Apple в периода от 1997 до 2002 година. Swatch запази и търговската марка “One more thing”, която Apple опита да оспори по същия начин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *