post

Ако новият проект на Sony е увенчае с успех, ще се появи ново покритие за дисплеи с ниска отразяваща способност. По този начин ще може комфортно да се работи с ноутбука, смартфона или таблета на ярка слънчева светлина.

Днес производителите на устройства със сензорни дисплеи се опитват да се отърват от отблясъците с помощта на многослойни покрития от материали с различна степен на пречупване на светлината. Тяхното съчетание съществено намалява отразената светлина.

Новата технология на Sony използва различен принцип, заимстван от очите на обикновения молец. Инженерите на японската компания предлагат защитен филм, представляващ масив от микроскопични вдлъбнати и изпъкнали участъци, което съществено намалява отразяващата способност на материала.

Нещо повече, учените твърдят, че новата технология е ефективна в по-широк диапазон от видимата светлина в сравнение със съществуащите решения и способства за икономия на енергия в мобилните устройства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *