post

Peer to peer разплащателната услуга на Paysafe вече е достъпна в България

Paysafe, водеща компания в сферата на глобалните разпращания, стартира Skrill Send Direct – новата услуга за парични преводи на Skrill, дигиталният портфейл на Paysafe, който предлага на потребителите електронни парични сметки. Услугата е изцяло изградена от българския екип на компанията.

Достъпен за милиони потребители на Skrill, Skrill Send Direct предоставя подобрени възможности за парични преводи. Той предлага повече от традиционните транзакции като  превод от един дигитален портфейл до  друг дигитален портфейл или превод от дигитален портфейл до имейл адрес. Услугата позволява бързо и лесно изпращане на парични средства от всяка точка на света директно до банкови сметки и мобилни портфейли в над 35 държави.

Потребителите на Skrill могат да извършват преводи в 40 различни валути. Получателите могат да се възползват от богат избор от различни платежни документи, които най-добре отговарят на техните нужди. Не е необходимо те да притежават портфейл в Skrill, за да получат средства.

Според Световната банка обемът на индустрията на паричните преводи продължава да расте. Общата стойност на паричните преводи в световен мащаб през 2016 г. достига 582,4 милиарда долара. Световната банка очаква годишен растеж в размер на 3-4% през 2017 г. и 2018 г.

Генералният директор на Paysafe България, Мирослав Божилов, каза: „Skrill Send Direct ще добави истинска стойност за българските потребители чрез бързите, лесни и сигурни международни парични преводи, които предлага. Много от нас имат роднини и приятели, които живеят извън България. Skrill Send Direct ще осигури на тях, както и на потребителите в страната, достъпен, удобен и ясен начин да изпратят пари на техните близки.“

Miroslav Bojilov_Paysafe Bulgaria_GM
Лоренцо Пелегрино, изпълнителен директор „Дигитални портфейли“ в Paysafe, каза: „Разрастването на глобализацията доведе до увеличаване значението на паричните преводи. Те, от своя страна, имат важна роля в подпомагането на това определени райони да се включат по-активно в глобалната финансова система.

Нашата нова услуга за парични преводи, Skrill Send Direct, покрива тази ниша, като помага на хората по-бързо и лесно да превеждат парични средства, при това на ниска цена. Тя осигурява и избор от различни начини, съобразени с нуждите на местните хора, за получаване на парите.“

09/11/15. PAYSAFE CORPORATE PORTRAITURE AT THEIR OFFICES IN CANARY WHARF, DOCKLANDS. CREDIT: DANIEL LYNCH 07941 594 556 www.lynchpix.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *