post

SAP представи платформата SAP Customer Data – нова платформа за анализ на клиентски данни в областта на търговията, маркетинга, продажбите и услугите. Това стана в рамките на събитието SAP Customer Experience LIVE, което се провежда вчера и днес онлайн.

Подобряването на клиентското изживяване напоследък се превръща във все по-важно конкурентно предимство за компаниите по света, което увеличава значението на платформите за анализ на потребителските данни. SAP Customer Data Platform има за цел да надгражда и добавя обогатен контекст към изживяванията, генерирани в различни аспекти на дейността – търговия, продажби и услуги. Платформата предоставя персонализиран поглед върху клиента, тъй като събира и управлява неговите данни, за да създаде предпоставка за целеви диалог с него и да насърчи лоялност към компанията, която го обслужва.

Платформата е специално създадена да допринася за четири ключови възможности за увеличаване на разпознаваемостта и ефективността на компанията:

• Свързаност на всички източници на данни в организацията

Съхраняването на клиентски данни от няколко източника често води до фрагментарен поглед върху клиента. С платформата SAP Customer Data клиентските данни са събирани и обработвани от всеки източник в компанията, включително от партньори, трети страни, офлайн дейности, събития и други активности, данни за транзакции, потребителско поведение и обратна връзка, наред с информация от всички останали звена в предприятието. Независимо от техния източник данните се съхраняват в рамките на контекста, в който са генерирани и се свързват с оперативната информация, за да постигнат най-високо ниво на достоверност и качество на информацията. Този процес изгражда автентични и цялостни клиентски профили, които се обработват и обновяват в реално време.

• Уважение към клиентските данни чрез холистична стратегия за личните данни

Днес повече от всякога е необходимо компаниите да съзнават как, кога и къде могат да използват данните на своите клиенти. SAP Customer Data Platform помага на предприятията да разбират целта на събирането да данни и по този начин да подобряват сигурността им. Платформата позволява нови данни да се обвързват с конкретен клиентски профил, единствено ако са получени всички необходими съгласия. По този начин компанията подобрява прозрачността на процесите по събиране и използване на данни, за да подчертае на клиентите отдадеността й към сигурността на техните профили и информацията, съдържана в тях.

• Разбиране на големи масиви от данни

Платформата SAP Customer Data предлага продуктивни индикатори за сегментиране и активност, които извършват калкулации в реално време, за да разкрият истинската същност на поведението и предпочитанията на клиента. Този процес предоставя базата данни за изграждането на таргетирана публика и активирането на персонализирано многоканално взаимодействие с компанията.

• Хиперперсонализирана анагажираност на база пълноценен поглед върху всеки клиент

Customer Data Platform обединява голямо количество оперативни данни от всички звена за обслужване на клиенти с данните от изживяването им. Тази възможност създава предпоставка за решения, базирани на информация от потребителите и води към пълноценно взаимодействие в правилните канали и време според изискванията на клиентите.

Платформата е базирана на SAP Customer Data Cloud и технологията Gigya. За да подсигури дигитален профил, който спазва всички регулации и запазва сигурността на клиентите, тя съдържа решенията SAP Customer Identity и Access Management, както и SAP Enterprise Consent and Preference Management. SAP Customer Data Platform представлява свързващото звено в клиентския профил в реално време, като по този начин помага на компанията да осъществява ползотворен диалог с клиента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *