post

Облачният бизнес на разрабточика на бизнес софтуер SAP продължава бързото си разрастване и през второто тримесечие на годината, става ясно от прессъобщение на компанията, която повиши прогнозата си за второто тримесечие на 2017 година. Новите облачни абонаменти са се увеличили с 33% и са достигнали 340 млн. евро, а приходите от облачни абонаменти и поддръжка са се увеличили с 29% (27% в постоянна валута) в сравнение със същия период за предходната година до 932 млн. евро (МСФО) или 1.09 млрд. евро (извън МСФО в постоянна валута), съобщават още от разработчика.

Договорите за облачни услуги и поддръжка за бъдещи периоди нарастват с 20% в сравнение с Q2 за предходната година. Приходите от облачни услуги и софтуер са 4,76 млрд. евро (МСФО) или реализиран ръст от 9% (8% извън МСФО в постоянна валута). Общите приходи от облачни абонаменти и поддръжка и от поддръжка на софтуер възлизат на 63% от общите приходи.

Оперативната печалба е отбелязала спад от 27% до 926 млн. евро (МСФО). Същевременно от софтуерната компания отчитат ръст на оперативната печалба от 4% до 1.57 млрд. евро извън МСФО (2% в постоянна валута).

“Силният растеж и генерирането на приходи на SAP осигуряват значителна гъвкавост по отношение на разпределението на капитала, насочена към повишаване на акционерната стойност. След оценката на очакваното развитие на паричните потоци за втората половина на 2017 г. и в съответствие с приоритетите на компанията за разпределение на капитала, SAP реши да изкупи обратно акции на стойност до 500 млн. евро през 2017 г. Обратното изкупуване на акции ще започне скоро и ще бъде изпълнено в няколко траншове” – споделиха още от компанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *