post

Samsung Electronics обяви приходите си за четвъртото тримесечие на 2018 година. Консолидираните продажби на компанията са приблизително 59 трилиона корейска вона, консолидираната оперативна печалба – приблизително 10,8 трилиона корейски вона.

Тези стойности са изчислени въз основа на приетите от Корея международни стандарти за финансово отчитане (K-IFRS), които не позволяват приходите да се изчисляват в диапазон. В съответствие с тези правила, данните за консолидираните продажби и консолидираната оперативна печалба представляват средна стойност на следните приходи:  продажби – 58 ~ 60 трилиона корейски вона, оперативна печалба – 10.7 ~ 10.9 трилиона корейски вона.

Samsung Electronics разработва иновативни продукти в сферата на телевизорите, смартфоните, носимите устройства, таблетите, фотоапаратите, дигиталните уреди, принтерите, медицинското оборудване, мрежовите системи и полупроводници и LED решенията. За да откриете повече, посетете официалния информационен сайт news.samsung.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *