post

На 16 март в седалището си в Seocho-dong, Сеул, Samsung Electronics проведе своята 43-та Генерална годишна среща на акционерите. В нея участваха акционери и институционални инвеститори.

Samsung Electronics отчете своето бизнес представяне за 2011г. Консолидираният приход на компанията за цялата 2011г. достигна 165 трилиона корейски вона, а оперативната печалба – 16 трилиона корейски вона.

Сред точките от дневния ред бяха одобрение на 43-тите финансови отчети, назначаване на борда на директорите, както и въвеждане на таван за тяхното възнаграждение.

Гесинг Чой, заместник-председател и Главен изпълнителен директор на Samsung Electronics, коментира: „Дори на фона на трудностите, предизвикани от финансовата криза през изминалата година, приходите на Samsung Electronics достигнаха най-високите си стойности в историята на компанията и благодарение на насърчаването и подкрепата от страна на акционерите, бяха генерирани стабилни печалби. Компанията затвърди своята лидерска позиция в индустрията.”

Господин Чой добави: „Реорганизацията на електронната индустрия ще набира скорост през тази година и конкуренцията в световен мащаб ще се засилва. Въпреки това, Samsung Electronics ще продължи да генерира растеж на приходите и стабилна оперативна печалба, като ще увеличи преднината си на пазара по отношение на конкурентоспособността на основната си дейност, ще създава отличителна нова стойност и ще стимулира бъдещата конкурентоспособност.”

За тази цел, Samsung Electronics е изготвила планове за генериране на отличителни нови ползи, базирани на засилената конкурентоспособност. Фокусът е върху стимулирането на бъдещата конкурентоспособност за продължителен растеж и изцяло се ангажира с управлението на риска, за да отговори своевременно на бързите промени във външната среда.

За да генерира отличителни нови ползи, компанията планира да подобрява своята конкурентоспособност в областта на хардуера, който касае основните бизнес сфери на Samsung, като същевременно ще работи и върху увеличаване на конкурентоспособността при софтуера, дизайна и услугите.

Компанията ще подкрепя нови бизнес области като медицинското оборудване, за да увеличи своята бъдещата конкурентоспособност за постигане на продължителен растеж. През последните пет години Samsung Electronics въвежда иновации и в областта на организационната култура с цел да създаде по-интелигентна, Work Smart култура. Тази година този проект ще бъде разширен до Work & Live Smart.

Samsung Electronics ще се ангажира с овладяването на риска по всяко време и ще осигури гъвкаво управление на ресурсите, отговарящо на пазарните условия, включително инвестициите и разходите.

Освен това, компанията ще запази предимството си в SCM сферата и конкурентоспособността си в производството и качеството, които са достигнали най-високото ниво в индустрията.

Други планове включват създаване на култура за съвместен растеж, чрез подпомагане на компаниите партньори в укрепването на техните компетенции и за създаване на добри търговски практики; както и управление, което води до редуциране на разходите.

Господин Чой каза, „Тази година Samsung Electronics ще продължи да затвърждава репутацията си на глобален лидер и ще работи в посока да създава възможности за напредък, които да са адекватни на драстичните промени в сферата на електрониката.”

Компанията планира да направи повече инвестиции в сравнение с 2011г., за да увеличи своето предимство, що се отнася до основните за нея бизнес области и да създаде предпоставки за бъдещ растеж.

Вложенията ще бъдат управлявани гъвкаво и според промените в условията на пазара, като същевременно Samsung ще следи за това инвестициите да водят до конкретни резултати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *