post

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри предложенията на правителството за промени на данъчното законодателство. Социалните партньори разгледаха проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Според предложенията на финансовото министерство от 2018 година ще се въведе задължение да подаваме данъчните си декларации в електронен вид. За бизнеса задължението ще бъде от другата година.

През следващата година ще имаме право да избираме дали да подаваме декларациите на хартия или в електронен вид. Ще се запази правото на облекчение, ако го направим по електронен път до 31 март, но се въвежда и горен праг на облекчението от 1000 лева. Необходимо е да се декларират и плащат данъците на починали близки. За да се стимулират безкасовите плащания, ще можем да ползваме един процент или до 500 лева облекчение от годишната данъчна основа, ако получаваме доходите си по карта и правим 80 процента от плащанията си безкасово.

От 2017 година ще има увеличение на акциза върху цигарите, като поскъпването им ще бъде с 10-15 стотинки.

Финансовият министър Владислав Горанов посочи, че с предложенията за промени се спазва ангажимента да няма параметрични промени на данъчната политика, не се предвижда увеличение на данъците.

Работодателите подкрепиха общият подход за запазване на данъчната тежест.

Бизнесът за пореден път изрази недоволство, че и през тази година няма да се въведе принципът “замърсителят плаща” за такса битови отпадъци .

Синдикатите също принципно подкрепиха предложенията за промени, но посочиха, че е нужно въвеждането на необлагаем минимум. Задължението за подаване на декларация за починали близки според синдикатите ще създаде затруднения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *