post

Истинските пробиви в областта на батериите са наистина редки, но понякога голяма иновация е както практична за производството, така и брилянтна. Това може би ще се случи и с най-новото изобретение на Nokia Bell Labs, която заедно с Trinity College AMBER Center разработи нова батерия с помощта на литиеви нанотръби, която обещаа да осигури 2.5 пъти по-дълъг живот на най-добрите сегашни алтернативи. Новите батерии са предназначени главно за 5G устройства като дронове, IoT продукти и свързани електрически превозни средство, но могат да се използват и за други устройства. Според проучване, публикувано в международното научно списание Nature Energy, партньорите са разработили електроди с дебелина на батерии, използвайки композитни въглеродни нанотръби и литиеви материали за съхранение, което позволява енергията да бъде прехвърляна на почти теоритични нива на ефективност. В резултат на това батериите се зареждат бързо и се възползват максимално от физическия обем, който консумират.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *