post

В изследването In Good Company участват близо 13 000 МСП от 19 държави

Ново проучване на Майкрософт сочи, че малките и средни предприятия (МСП) имат основен принос за развитието на европейската икономика, като техният брой е почти 99% от всички компании в Европа и има добавена стойност от почти 3.9 трилиона евро на годишна база. МСП осигуряват и огромна част от заетостта в Европа – за 2015 г. почти 90 милиона души са работили в подобен тип бизнес организации, което е две трети от работната сила. Освен водещ фактор в икономиката, МСП задават и нова посока в бизнес културата по отношение на общуването с клиентите и инвестирането в развитие на служителите.

В изследването Майкрософт си партнира с Hult International Business School, за да разкрие какво мотивира МСП и техните основатели. Проучването обхваща почти 13 000 малки и средни предприятия в 19 държави[1] и разглежда техните ежедневни процеси, бизнес амбиции и нагласи. Резултатите дават нова информация за това как можем да се подпомогне развитието на МСП чрез правилните инструменти и ресурси. На прага на четвъртата индустриална революция, когато потенциалът на новите технологии е безспорен факт, въпросът вече не е дали бизнесът има нужда от дигитална трансформация, а как да се случи тя. Новите форми на производителност, които ще помогнат на МСП да достигнат пълния си потенциал и да развият бизнеса са, ще бъдат движещата сила на бъдещето.

Според резултатите от изследването паричните приходи не са основен фокус за МСП. За по-голямата част от тях бизнес растежът се измерва в нови продукти и услуги, които разработват, както и в положителните отношения с клиенти, бизнес партньори и служители. Около 40% от организациите, взели участие в проучването, измерват успеха си спрямо брой нови клиенти, а една четвърт се фокусира основно върху разработката на нови продукти. Други 25% от организациите измерват растежа си спрямо развитието на служителите си.

„Изследването хвърля нова светлина върху предприемачите в Европа, стремежите им и как развиват бизнеса си. Голяма част от тях изпълняват няколко различни роли едновременно. Един от интервюираните например сподели, че на моменти заема позицията на изпълнителен директор, финансов директор, маркетинг мениджър и офис асистент в рамките на един работен ден,“ коментира деканът на департамента за следдипломна квалификация към Hult International Business School в Лондон.

От друга страна, проучването на Майкрософт сочи, че МСП са настроени оптимистично към новите технологии и възможностите, които им предоставят. 78% от участвалите в изследването смятат, че технологиите могат да им спестят ценно време, а 72% са на мнение, че те биха им помогнали да постигнат по-голяма гъвкавост на бизнес процесите си. Половината от анкетираните вярват, че технологиите ще им помогнат да оптимизират времеемки процеси като обслужване на клиенти, счетоводство и проверка на складова наличност, както и анализ на бизнес и пазарни данни. Въпреки това, само 41% от организациите споделят, че са инвестирали достатъчно в имплементиране на нови технологии, докато повече от една трета (37%) твърдят, че са инвестирали прекалено малко.

Същевременно, 69% от МСП се стремят към предоставяне на качествено обслужване на клиентите си, но все още използват нискотехнологични методи за взаимодействие в тях. 26% от организациите разчитат на комуникация „лице в лице“, докато 21% все още използват телефонни обаждания като основен канал за общуване с клиенти.

Изводите от изследването сочат, че внедряването на подходящи технологии и решения е от ключово значение за оптимизиране на бизнес процесите и постигане на растеж за МСП. Организациите, за които обслужването на клиенти е приоритет, могат да изградят успешна платформа за комуникация с тях, докато тези, за които на фокус е покачване на приходите ще могат да оптимизират и намалят разходите си. Новите технологии могат ефективно да помогнат на предприемачите да постигнат по-висока продуктивност, както и да управляват по-ефективно бизнеса си спрямо индивидуалните си нужди. По този начин МСП ще бъдат по-конкурентоспособни на локално и международно ниво, като същевременно продължават да заемат водеща роля в европейската икономика.

„В продължение на десетилетия внедряването на нови технологии изискваше огромни първоначални инвестиции и разход по поддръжка, което ги правеше достъпни само за големите корпорации. Благодарение на напредъка на облачните технологии, изграждането на подходяща технологична инфраструктура е достъпно и за малки и средни по размер компании. Това е от огромно значение за развитието на икономиката. В Майкрософт не сме сами в това начинание, тъй като с нашата мрежа от 180 000 партньори полагаме колективни усилия за създаване на повече стойностни и достъпни решения за МСП от всички сектори,“ заяви Калин Димчев, изпълнителен директор на Майкрософт за България, Македония и Косово.

[1] Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Казахстан, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *