post

Интернет на нещата (IoT) се превърна в един от основните и ключови инструменти за компаниите по света в стремежа им да предоставят по-персонализирани и качествени продукти и услуги на потребителите, като същевременно намалят оперативните си разходи. Основният проблем, пред които се изправят тези организации обаче е свързан с уменията и знанията, които са необходими за израждане и управление на подобни решения. Същевременно съществуват и опасения около, мащабируемостта и намирането подходящо решение, което е изградено на базата на добри практики, извлечени от дългогодишен опит в сектора.

По-рано тази седмица Майкрософт представи превю версия на софтуера като услуга (SaaS) Microsoft IoT Central, който адресира тези основни проблеми и пречки пред интегрирането на IoT в бизнеса. Microsoft IoT Central е първото мащабируемо IoT SaaS решение, което поддържа най-добрите IoT практики и високо ниво на защита, заедно с надеждността и глобалната достъпност на облачната платформа Azure. Microsoft IoT Central позволява на компаниите да изграждат IoT приложения в кратки срокове, като спестява притесненията около управлението на цялата необходима инфраструктура за поддръжка и усвояването на нови експертни знания за разработването на решения. Накратко, Microsoft IoT Central прави IoT достъпен за всеки.

Microsoft IoT Central значително улеснява създаването на IoT решения като елиминира затрудненията при първоначалната настройка и управление, и намалява оперативните разходи, съпътстващи стандартните IoT проекти. Същевременно, услугата на Майкрософт позволява на компаниите да се възползват от дигитална обратна връзка, за да извлекат по-голяма полза от данните, с които разполагат, и да я използват за създаването на по-добри продукти и подобряване на потребителското изживяване.

За да осигури максимална защита на личните данни, Microsoft IoT Central използва водещи в стандарти и технологии за защита. С функционалности като ролеви достъп и интеграция на разрешенията за достъп на Azure Active Directory, услугата на Майкрософт осигурява допълнителен контрол над достъпа до лични данни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *