post

От Майкрософт обявиха, че решенията за кибер сигурност Cybersecurity as a Service (CaaS) на EY ще бъдат напълно интегрирани в облачната платформа Azure. В днешно време все повече компании се насочват към дигиталните технологии за развиване на бизнеса си, а Майкрософт и EY целят да им помогнат да прехвърлят операциите си към облака по-безопасно и да се предпазят от кибер заплахи.

Партньорството между Майкрософт и EY датира от 2015 г., а интегрирането на CaaS в Azure е част от серия планирани съвместни инициативи, които целят да помогнат на бизнес организациите да идентифицират и реагират на кибер атаки, да предпазят данните си и да подобрят механизмите си за реагиране и възстановяване при случаи на кризи в облачна среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *