post

Изследователи от Microsoft Research споделиха подробности за проекта Premonition. Учените използват дрони, комари и облачни технологии, за да откриват вируси в дивата природа. Според замисъла, технологията ще позволи да се предотвратяват епидемии още преди тяхното начало.

В рамките на проекта Premonition се изследват начини за откриване и изучаване на вирусни патогени, преди те да предизвикат епидемия. За събиране на информация се използват, колкото и да е страно, комари, които изследователите наричат своеобразна “база данни”. В природата съществуват над 3600 вида комари, които нападат много широк диапазон животни -от змии и мишки, до птици и кучета. Всяко ухапване изтегля няколко капки кръв, съдържаща информация за нейния собственик и патогените, циркулиращи в кръвта му.

Основната трудност в случая е излавянето на “носителите на данните”. За целта изследователите сканират местността с помощта на дронове, като определят местата с най-голяма концентрация на комари. След това в тези места се поставят специални роборизирани капани. Те имат достъп до облачна база данни, за да определят вида на насекомото и така го залавят без да се повреждат образците от кръв. След това пробите се анализират в лаборатория, като отново се използват облачни технологии. По този начин се откриват не само вече известни на науката патогени, но и неизвестни досега вируси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *