post

Компаниите Fujitsu и Lenovo, както и банка Development Bank of Japan (DBJ) обявиха “стратегическо сътрудничество”, което се изразява в създаването на съвместно предприятие. То ще се занимава с разработката, производството и продажбите на “клиентски изчислителни устройства” (Client Computing Devices, CCD). С други думи, персонални компютри.

Според условията на споразумението, Fujitsu продава 51% от своята дъщерна компания Fujitsu Client Computing Limited (FCCL) на Lenovo, както и 5% на DBJ. След финализиране на сделката, FCCL ще стане съвместно предприятие, принадлежащо на Fujitsu, Lenovo и DBJ. То ще запази своя ръководител, както и името си Fujitsu Client Computing Limited, а продуктите ще се продават под марката Fujitsu.

Fujitsu ще получи сумарно 28 млрд йени (25,5 млрд от Lenovo и 2,5 млрд — от DBJ). Завършването на сделката се очаква в началото на 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *