post

Intracom Telecom, световен доставчик на телекомуникационни системи и решения, ще представи своите най-иновативни продукти на Mobile World Congress, който ще се състои от 22 до 25 февруари 2016 г. в Барселона, Испания. На своя щанд 7B54 в Зала 7, компанията ще представи новите си продукти и решения за „умни градове“ в области като безжичен достъп и пренос на данни, Телко софтуер и решения, свързани с „Интернет на нещата“, както и облачни решения с приложение в електронно здравеопазване.

Intracom Telecom ще покаже най-новия си StreetNode продукт, работещ в милиметровия радиочестотен спектър – решение за ултра бърз интернет за дома (Gigabit-To-The-Home), при което, за улеснение, оборудването се инсталира върху покрива на крайните клиенти. Така системата StreetNode дава възможност на интернет доставчиците да разширят обхвата на мрежите, като включат и отдалечените жилищни райони. По този начин те могат да осигурят най-високо качество на връзката на крайните си потребители, като действат в спектър, свободен от лиценз. Компанията ще представи и най-новото си Point-to-Multipoint (PtMP) решение на 26/28GHz – WiBAS Connect, което осигурява капацитет до половин гигабит.

От богатото си Telco Software портфолио Intracom Теlecom ще представи своята смарт платформа за управление на приходите от край до край, специално разработена за ерата на „Интернет на нещата“ . Серията NGINius™ позволява на доставчиците на услуги да увеличат приходите си и ефективно да управляват приложенията в различни домейни на „Интернет на нещата“, както и да поддържат цялата гама B2B2x бизнес модели. Чрез активното участие на компанията във форума OpenDaylight и иновациите, показани в сферите на Software Defined Networks & Network Function Virtualization (SDN & NFV), Intracom Telecom демонстрира как би могла да помогне на доставчиците на услуги да постигнат интелигентно управление и плавно преминаване от комплексни мрежови структури към виртуализация на мрежовите функционалности, позволявайки им да се възползват от предимствата на тези революционни технологии. Едно от първите подобни приложения в реалния живот, позволяващо „виртуализиран WiFi достъп“, ще бъде демонстрирано на живо.

С настъпването на ерата на „умните градове“, Intracom Telecom ще представи интелигентна инфраструктура на такова решение, състоящо се от умни осветителни решения, придружени от солидна мрежова инфраструктура, която помага за спестяване на енергия и предоставя отворена платформа за приложения и услуги, генериращи приходи, които да са от полза за гражданите.

В сферата на облачните услуги Intracom Telecom е подготвила широко портфолио от услуги от типа частен облак и публичен облак с акцент върху решения, касаещи електронното здравеопазване. Целта е на медицинските институции да се предостави възможност за архивиране на медицински снимки, провеждане на обучения, даване на второ мнение и провеждане на телемедицина чрез модела на публичния облак.

Автор: Владимир Василев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *